Gatgraven Immaterieel Erfgoed

28 jan 2022


Ons eigen echte Luttenbergse Gatgraven is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. We hebben hiervoor een verzoek met onderbouwing gedaan bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Immaterieel erfgoed kan alleen worden aangemeld door beoefenaars of direct betrokkenen. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat het Gatgraven aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op: www.immaterieelerfgoed.nl. Een mooi compliment dus voor deze prachtige traditie! Wie weet behoort het gatgraven over een aantal jaar wel tot Werelderfgoed.

Wereldrecordhouders Gatgraven 1983