Luttenbergsfeest en Corona

21 jul 2020


Het zal je niet ontgaan zijn, het Coronavirus. Wij, maar ook de autoriteiten vinden het belangrijk om op een veilige manier feest te kunnen vieren. Vandaar dat we hier ons programma op aangepast hebben. Er zijn onderdelen geschrapt, en een aantal onderdelen gaan digitaal.

Het feestterrein zal er dit jaar anders uitzien. De feesttenten ontbreken en een beperkt aantal bezoekers mag de feestweide en het kermisterrein betreden. Op de terrassen van Spoolder, Schoenmaker en Elckerlyc gelden ook regels zoals die nu binnen de horeca gelden.

We vragen je rekening te houden, en elkaar indien nodig aan te spreken op de volgende regels:

  • Volwassenen moeten op de feestweide de 1,5 meter regel naleven. Er wordt op het landje een vaste routing gemaakt met de ingang aan de Harmelinkstraat (oude bibliotheek);
  • Bij binnenkomst op het terrein dien je een contactformulier in te vullen en je handen te desinfecteren. We mogen maar een maximaal aantal bezoekers op de feestweide ontvangen. Dus vol=vol helaas;
  • De uitgang van de feestweide is aan de Butzelaarstraat waardoor je zo richting één van de mooie terrassen loopt waar de horecaregelgeving van toepassing is;
  • Alle terrassen hebben een gezamenlijke sluitingstijd van 23.00 uur;
  • Alle dagen is er professionele beveiliging aanwezig;
  • Blijf bij klachten (hoesten, koorts, snotteren, etc.) thuis;
  • Volg de aanwijzingen van de organisatie op.

Naast bovenstaande regels zijn onze gewoonlijke huisregels voor zover mogelijk van toepassing. Op de feestweide zijn geen voorziening voor eten of drinken. Ook mag er op het landje geen eigen eten en drinken meegenomen worden. Bij zowel de in- als uitgang wordt hierop toegezien. Als we ons gezamenlijk houden aan bovenstaande regels en gewoon ons nuchtere boerenverstand gebruiken, dan kunnen we er met elkaar een mooi feest van maken! We gaan hierin uit van ieders medewerking.